BELAJAR MENJADI MANUSIA PALING MULIA DARI KARYA SASTRA ULAMA KITA

BELAJAR MENJADI MANUSIA PALING MULIA DARI KARYA SASTRA ULAMA KITA

Artikel ke-1.863

Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

 

Sastrawan besar, Raja Ali Haji, dalam karyanya, Gurindam 12, telah merumuskan panduan indah dan bermakna agar manusia bisa menjadi insan bertaqwa, yakni insan yang paling mulia martabatnya. Panduan itu ditulisnya pada tiga pasal pertama, dari 12 pasal karya monumentalnya itu. Simaklah untaian nasehatnya berikut ini:

 

Gurindam I

Barang siapa tiada memegang agama,
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
    Barang siapa mengenal yang empat,
    maka ia itulah orang yang ma'rifat.
Barang siapa mengenal Allah,
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
    Barang siapa mengenal diri,
    maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.
Barang siapa mengenal dunia,
tahulah ia barang yang teperdaya.
    Barang siapa mengenal akhirat,
    tahulah Ia dunia mudarat.

 

Gurindam II

Barang siapa mengenal yang tersebut, 
tahulah ia makna takut. 
    Barang siapa meninggalkan sembahyang, 
    seperti rumah tiada bertiang. 
Barang siapa meninggalkan puasa, 
tidaklah mendapat dua termasa. 
    Barang siapa meninggalkan zakat, 
    tiadalah hartanya beroleh berkat. 
Barang siapa meninggalkan haji, 
tiadalah ia menyempurnakan janji.

 

Gurindam III

Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.
    Apabila terpelihara kuping,
    khabar yang jahat tiadalah damping.
Apabila terpelihara lidah,
niscaya dapat daripadanya paedah.
    Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
    daripada segala berat dan ringan.
Apabila perut terlalu penuh,
keluarlah fi'il yang tiada senunuh.
    Anggota tengah hendaklah ingat,
    di situlah banyak orang yang hilang semangat.
Hendaklah peliharakan kaki,
daripada berjalan yang membawa rugi.

Lanjut baca,

BELAJAR MENJADI MANUSIA PALING MULIA DARI KARYA SASTRA ULAMA KITA (adianhusaini.id)

 

Dipost Oleh Super Administrator

Admin adianhusaini.id

Post Terkait